Về chúng tôi
Chiến lược phát triển

Với định hướng tối đa hoá giá trị đầu tư và theo đuổi chiến lược phát triển kinh doanh dựa trên các yếu tố chủ lực sau:

– Tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển hệ thống phân phối các thương hiệu mạnh, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng Việt Nam.

– Phát triển thương hiệu Công Ty thành thương hiệu nhà phân phối có khoa học và đáng tin cậy nhất thị trường ngành hàng điện thoại di động và thiềt bị dành cho trẻ em thông qua việc lựa chọn và phân phối các sản phẩm chất lượng cao cấp.

– Đầu tư mở rộng kinh doanh qua thị trường các mặt hàng tiềm năng, đón đầu xu hướng của thị trường tiêu dùng trong nước.

– Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hệ thống cung cấp; mở rộng và phát triển hệ thống phân phối, không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên, và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Công Ty luôn hướng tới mục tiêu và các giá trị đã được xác định:

– Khách hàng là trọng tâm. Chuyên nghiệp trong công việc. Thân thiện trong cuộc sống.

– Tăng trưởng một cách vững chắc với mức tối thiểu 20%/năm.

– Hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ: Kinh doanh, Marketing, Tài chánh kế toán, Nhân sự, Hệ thống kiểm soát nội bộ, Mua hàng, Dịch vụ khách hàng và Hệ thống giao hàng, bảo hành.

– Gìn giữ, tuyển dụng và đào tạo phát triển nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao từ cấp quản lý đến nhân viên, xây dựng chuẩn mực văn hoá doanh nghiệp.

– Xây dựng thành công hệ thống phân phối chuyên nghiệp.